Inbound marketing jest koncepcją marketingową zakładającą połączenie dostępnych narzędzi i kanałów komunikacyjnych w celu pozyskania nowych klientów i podniesienia współczynników konwersji przy jednoczesnym obniżeniu jednostkowych kosztów sprzedaży. U podstaw Inbound Marketingu leży dążenie do zdobycia maksymalnej uwagi i zaangażowania potencjalnych klientów wtedy, gdy są oni zainteresowani usługami lub produktami oferowanymi przez firmę. W przeciwieństwie do działań tradycyjnych /outbound/, w których reklama kierowana jest do szerokiego rynku, w przypadku działań inboundowych grupę docelową stanowią zatem wyselekcjonowani klienci o wysokim potencjale konwersji.

Czy wiesz że...?

62% - tańsze jest dotarcie do jednego klienta stosując Inbound Marketing zamiast tradycyjnego marketingu (wg Hubspot)

Stosując różnorodne sposoby dotarcia do klienta, w ramach Inbound Marketingu wykorzystywane są następujące kanały pozwalające na uzyskanie efektu synergii:

  • marketing społecznościowy – dla budowania odpowiedniego wizerunku i tworzenia pozytywnych relacji z klientami, poprzez eksperckie porady w popularnych mediach społecznościowych, na blogach i forach,

  • content marketing – dla dostarczenia wysokiej jakości treści poszukiwanej przez grupę docelową, pozwalającego na wykreowanie statusu zweryfikowanego i wiarygodnego źródła wartościowego contentu. Regularna aktualizacja treści pozwala na stymulowanie użytkowników do generowania ponownych odwiedzin,

  • SEM – dla kierowania oferty do zainteresowanych usługami osób. Wyszukiwarki internetowe pozwalają na kierowanie oferty bezpośrednio do osób zainteresowanych ofertą firmy i są jednym z najefektywniejszych kanałów marketingowych,

  • lead nurturing – czyli opieka and grupą docelową poprzez pogłębianie osobistych relacji dzięki indywidualnie dopasowanej treści i sposobie komunikacji dla wsparcia procesu decyzyjnego,

  • automatyzacja działań marketingowych oraz analitycznych – dla oszczędności czasu, usprawnienia komunikacji oraz stworzenia mierzalnego schematu pomiaru efektywności.

Inbound Marketing

Generowanie wysokiej jakości ruchu dzięki Inbound Marketingowi jest rozwiązaniem o nieporównywalnej do tradycyjnego marketingu skuteczności. Podstawowe różnice odnoszą się do:

  • sposobu budowania relacji – komunikacja inboundowa zorientowana jest na klienta poszukującego odpowiednich informacji i zdobyciu jego zaufania. W modelu tradycyjnym reklama kierowana jest do szerokiego odbiorcy i ma na celu przekonanie go do oferty reklamodawcy,

  • grupy docelowej – Inbound Marketing zakłada budowanie dostosowanej do popytu oferty i taką jej ekspozycję, aby klienci byli w stanie dotrzeć do niej osobiście. Outbound Marketing zakłada natomiast działanie firmy polegające na samodzielnym docieraniu do klientów i zdobywaniu ich zainteresowania (prasa, radio, telewizja, marketing bezpośredni),

  • komunikacji – w przeciwieństwie do ujęcia tradycyjnego, gdzie firma komunikuje się z rynkiem w jedną stronę, Inbound Marketing wykorzystuje informacje płynące od grupy docelowej celem dostarczenia contentu maksymalnie dostosowanego do potrzeb klienta.

Inbound Marketing

HopNaTop w liczbach
95%
fraz będących w TOP10
> 2000
pozycjonowanych fraz
>140
zrealizowanych kampanii AdWords
91%
przedłużonych umów
Bartosz Bartłomiej
X
pozycjonowanie w poznaniu marketing internetowy poznań
X