Wiedza o tym, jak zachowują się użytkownicy strony internetowej jest głównym kluczem do satysfakcji klientów i efektywnych działań marketingowych. Analiza danych płynących od klientów jest podstawą wdrożenie skutecznej strategii marketingowej przy jednoczesnej optymalizacji budżetu.

Analityka internetowa za nadrzędny cel stawia sobie zbieranie danych, które następnie wykorzystywane są do sporządzania raportów jakościowych i ilościowych. Dane te służą analizie sytuacji, wyciąganiu wniosków i docelowo optymalizacji działań marketingowych związanych z działaniem strony internetowej i połączonych z nią narzędzi.

Analityka internetowa

Czy wiesz że...?

47% więcej pozytywych opinii o transakcji zanotował jeden z naszych klientów w sklepie internetowym po wdrożeniu analityki internetowej

Podczas wykonywania analizy pod uwagę brane są następujące elementy:

  • strategia pozyskiwania ruchu przychodzącego,

  • Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI) oraz ustalenie celów – umożliwiają one ustalenie priorytetów, wspierają proces decyzyjny i zasady wykorzystania dostępnych zasobów,

  • podział ruchu przychodzącego oraz segmentacja odwiedzających dla celów ustalenia priorytetowych grup użytkowników,

  • interpretacja najważniejszych danych oraz przypisanie do nich typów zachowań użytkowników.

 

Przeprowadzona analiza jest podstawą zabiegów optymalizacyjnych. Podejmowane na tym etapie decyzje mogą służyć rozległym celom:

  • ułatwieniu nawigacji w serwisie służącej zwiększeniu wydajności zaangażowania odwiedzającego,

  • poprawie współczynnika konwersji poprzez usprawnienie ścieżek zachowań prowadzących do zakupu, wypełnienia formularza lub rejestracji,

  • nakłonieniu klienta do wykonania ponownych odwiedzin, a więc podniesienia współczynnika użytkowników powracających,

  • ustaleniu zakresu przyszłych kampanii marketingowych SEM na podstawie efektywności pozyskiwanego ruchu.

 

Wdrożenie narzędzi analityki internetowej i rzetelne wykorzystanie danych z nich płynących jest skuteczną drogą do uzyskania wymiernych korzyści finansowych. Czynności optymalizacyjne mogą w znaczący sposób obniżyć budżet przeznaczony na obsługę klientów lub kampanii reklamowych.

HopNaTop w liczbach
95%
fraz będących w TOP10
> 2000
pozycjonowanych fraz
>140
zrealizowanych kampanii AdWords
91%
przedłużonych umów
SEO Misiek
X
pozycjonowanie w poznaniu marketing internetowy poznań
X